Børnene er glade for legeborgen

Yrsaro - Nyt..

 

 

• Website

Gårdlaugets Website blev lagt på Nettet den 31. oktober 2010.

Formålet med site't er at skabe åbenhed og dialog.       Mere...

 

 

 

 

Vis gårdlaugets Facebook gruppe i selvstændigt vindue

Gårdlaugets beboere er velkomne til at udveksle kommentarer, billeder eller andet i gruppen Yrsaro på Facebook.    Mere...

20-10-2020 

 

 

Gårdlauget Yrsaro

 

 

 

Et meget gammelt billede af bygningen set fra hjørnet Ingerslevsgade/Dybølsgade

Gårdlauget Yrsaro hører til på Vesterbro i København og varetager drift og vedlige­hold af baggården i en trekantet boligkarré afgrænset af Ingerslevsgade, Krusågade og Dybbølsgade.


Karréen, som omfatter 10.883 m2 boligareal, er opdelt i fire selvstændige foreninger:

A/B Dybbølsbro, A/B Yrsa-Ro, E/F Dybbølsgade 11-13 og E/F Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108.


I forbindelse med Københavns Kommunes ambitiøse plan fra 1986 om byfornyelse af Vesterbro fik de fire foreninger i 1990 tilbudt gratis etablering af en fælles baggård.


Den eneste betingelse fra Kommunen var, at der skulle etableres et demokratisk funderet Gårdlaug, som kunne sikre baggårdens løbende vedligehold og renholdelse.Gårdlauget blev stiftet i efteråret 1991 og repræsenteres af op til 8 personer (1-2 fra hver forening).
Hver forening har stemmer svarende til foreningens andel af det samlede boligareal.


Gårdlaugets primære opgave er at stå for vedligeholdelsen af baggården og dennes beplantning, tørrestativer, borde og bænke mv.


Gårdlauget afholder generalforsamling én gang årligt og fastlægger herunder det kommende års budget og kontingentbetaling, som opkræves forholdsmæssigt fra de fire foreninger.


Hver forening er berettiget til at indkalde til gårdlaugsmøde, som afholdes efter behov, typisk 1-3 gange årligt.På gårdlaugets stiftende generalforsamling blev de fire foreninger enige om at lade gård­lauget stå for renholdelse, snerydning og eventuel saltning/grusning af alle fortove omkring karéen.

Udgifterne hertil fordeles forholdsmæssigt efter foreningernes andel af den samlede fortovslængde.

 

 

 

 

 

Vesterbro er nok ikke det optimale sted at dyrke æbler, men vi vil gerne have et vel­fungerende gårdmiljø med en "grøn linie" i miljø og energi.

 

 

Lidt sundt til madpakken: Æble

 

 

 

Vi har både æble- og kirsebær­træer i gården..

Høsten af frugter er ikke stor, men heller ikke særlig vigtig.

Gårdlauget fokusérer i stedet på hyggelige og børnevenlige omgivelser med fornuftige beplantninger og solide og velholdte møbler og lege­redskaber.

 

 

 


 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

HALFTER.DK